Kainos
Mėnesinis mokestis – 300€ + užsakytas maistas.

Registruoti Vilniaus mieste galite gauti 100€ kompensaciją.

Dokumentai
MAISTO TVARKYMO SUBJEKTO PATVIRTINIMO PAŽYMĖJIMAS 2017-08-18 Nr. 69M2-5632
MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS 2017-08-07 Nr. MA 5608 (MA 12006)/2017
LEIDIMAS-HIGIENOS PASAS 2017-10-03 Nr. LHP.10-753 (16.7.1. 10.11)
SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ NAUDOJIMO SUTARTIS 2017-11-22 Nr. A72-2188/17(3.1.36-TD2)