Lopšelio – darželio “Kaladėlių miestelis” įkūrėja yra kūrybinga, dėl to įstaigoje dažnai skamba dainos.

Kviečiame ir jus naudotis dainelėmis, kurias rasite apačioje.

Pirmasis audio įrašas skirts dainuoti visiems, o antrasis – Jums vieniems,. Čia rasite muziką, be įdainavimo! Visų dainelių žodžiai ir muzika yra kurta Reginos Žilinskienės

Aranžuotė – Žydruolės Mankauskaitės – Zenevičienės

Muzika ir žodžiai Regina Žilinskienė

Dainelės įdainuotos INSITI Artistų Namų gyventojų.

Dainuokime kartu

O dabar dainuokite Jūs

1.Kaladėlių miestely

Daug ką iš kaladžių mes pastatom

Medį , gėlę – jom saulytę,

Traukinuką, mašinytę,

Ir spalvotą nameliuką

Kur gyvena žmogeliukas. 

Žmogeliukas… Žmogeliukas

Priedainis

Kaladžiukas Kaladžiukas

Siūtas draugas – žmogeliukas

Kartu žaidžia laiką leidžia,

Kartu valgo, kartu snaudžia, 

Kartu mokos ir sportuoja

Daug linksmybių sugalvoja

Kaladžiukas… Kaladžiukas

2. Kaladėlių miestely

Draugiški mes tapsim visi

Mes paprašom, padėkojam,

Atsiprašom, pakartojam.

Daug jausmų, o mes mažyčiai

Moko nuotaikas valdyti…

Kaladžiukas.. Kaladžiukas

Priedainis

Kaladžiukas Kaladžiukas

Siūtas draugas – žmogeliukas

Kartu žaidžia laiką leidžia,

Kartu valgo, kartu snaudžia, 

Kartu mokos ir sportuoja

Daug linksmybių sugalvoja

Kaladžiukas… Kaladžiukas

Instr.

3. Kaladėlių miestely

Vitaminai sveikame maistely

Mes išmokom mamą tėtį,              

Ką į lėkštę mums įdėti 

Po darbu kartu sportuoti

Už sveikatą pakovoti.

Pakovoti….Pakovoti

Priedainis

Kaladžiukas Kaladžiukas

Siūtas draugas – žmogeliukas

Kartu žaidžia laiką leidžia,

Kartu valgo, kartu snaudžia, 

Kartu mokos ir sportuoja

Daug linksmybių sugalvoja

Kaladžiukas… Kaladžiukas

Dainuokime kartu

O dabar dainuokite Jūs

1.Eidami visi į lauką

Apsirenkim tinkamai

O pamatę savo draugą

Pasakykim: ,,eik čionai”

Eik ir Tu tutu tu

Kabinkis Tu tutu tu

Eik ir Tu tutu tu

Kabinkis Tu tutu tu

Priedainis

Į kairę, į dešinę

Visur aš pažiūriu

Ir ten, ir čia

Mašinų nebėra,

Kai niekas nevažiuoja

Ramiai einu gatve

2.Eidamas žiūrėk po kojom

Ir į šonus atidžiai

O priėjęs tu prie gatvės

Tu turi ir pažiūrėt

Stok ir Tu tutu tu

Žiūrėk kartu tu tutu 

Stok ir Tu tutu tu

Žiūrėk kartu tu tutu 

Priedainis

Į kairę, į dešinę

Visur aš pažiūriu

Ir ten, ir čia

Mašinų nebėra,

Kai niekas nevažiuoja

Ramiai einu gatve

 

Dainuokime kartu

O dabar dainuokite Jūs

  1. Dzin dzin skamba rytą

Dzin dzin – tai žadintuvas

Jis skamba ryte ir žadina mane

Mane, tave jis žadina ryte

Dzin dzin skamba rytą

Dzin dzin  – tai žadintuvas

Prasimerkiu, pasirąžau, sėduos, keliuos greičiau.

2.Dzin dzin skamba rytą

Dzin dzin – tai žadintuvas

Maunu kojines ir kelnes,

Velku marškinius,

Segu sagas.

Nusiprausiu rankeles,

Dar nuprausiu akeles,

Dantukus išsivalau ir galiu keliauti jau.

  1. Dzin dzin skamba rytą

Dzin dzin – tai žadintuvas 

Jis skamba ryte ir žadina mane

Mane, tave jis žadina ryte

Dzin dzin skamba rytą

Dzin dzin – tai žadintuvas.