Į Sumaniukų grupę vaikai patenka, kai jiems yra suėję 3 metukai. Kadangi vaikų vystymosi raida yra pažengusi lyginant su mažaisiais, tad šios grupės veikla ir dienotvarkė skiriasi. Siūlome detaliau su ja susipažinti.

Pirmadienis

Bibliotekėlė

Anglų kalba

Antradienis

Emocinis spektakliukas “Kaladžiukas”

Matematika

Trečiadienis

Muzikos šalis

Lietuvių kalba

Prancūzų (rusų) kalba

Sporto diena

Ketvirtadienis

Saugi ir skani virtuvėlė

Smulkioji/stambioji motorika (gamta)

Penktadienis

Stebuklinga skrybėlė (eksperimentai, atradimai, stebuklai)

Menai (dailė/vaidyba)

Zumba kids

Sumaniukų grupės auklėtoja-anglų (prancūzų) kalbos mokytoja Viktorija

Savo nuoširdumu vaikams suteikia tokią aplinką, kurioje jie smagiai mokosi, sužino, atranda, kuria, tiria ir jaučiasi ypatingi. Viktorija teigia, jog yra laiminga, kai vaikai su džiaugsmu vis kažką naujo atranda ir išmoksta. Lėlių teatro žaidimai, dainos ir šokiai - vieni smagiausių užsiėmimų besimokant užsienio kalbų. Anot Viktorijos, be skaičių ir raidžių labai svarbu vaikus išmokyti dirbti komandoje, bendrauti ir bendradarbiauti, puoselėti žmogiškąsias vertybes. Nuoširdi meilė vaikams ir buvimas jų laimingos vaikystės dalimi - labiausiai Viktoriją įkvepiantys dalykai, esant darželio auklėtoja.

Sumaniukų grupės auklėtoja-rusų kalbos mokytoja Svetlana

Svetlana - nestokojanti fantastinių idėjų ir užkrečiančio humoro jausmo. Buvimas auklėtoja jai, tai nesibaigiantis žaidimas, kupinas naujų atradimų ir iššūkių. Svetlana šiame sparčiai besikeičiančiame pasaulyje turi tikslą sudaryti kiekvienam vaikui tokią ugdymosi aplinką, kurioje vaikas būtų ugdomas visapusiškai, plėtojami jo unikalūs gebėjimai, kad vaikas galėtų sėkmingai tobulėti, kiekvienas taptų kūrybinga, veiklia asmenybe, gebančia sėkmingai integruotis į visuomenę.